Ale nan kontni prensipal la

Siflèt

Apèsi sou lekòl la nan politik vil la

Si ou se yon anplwaye Vil la oswa kontraktè ki rapòte move zak, ou pwoteje kont vanjans. Vanjans se yon aksyon negatif pran kont yon anplwaye kòm yon rezilta dirèk nan ranpli yon rapò sifle. Sa a ka gen ladan:

  • Ranvwa.
  • Sispansyon.
  • Transfè.
  • Lòt aksyon negatif.

Si ou kwè ke ou gen vanjans apre ou fin ranpli yon rapò ak Biwo Enspektè Jeneral la (OIG), kontakte OIG a imedyatman nan oig@phila.gov oswa (215) 686-1770.


Whistleblower lòd egzekitif

Sifle yo pwoteje nan Lòd Egzekitif 9-17.


Top