Ale nan kontni prensipal la

Rapò ki soti nan Biwo Enspektè Jeneral la

Biwo Enspektè Jeneral la afiche rapò anyèl, rapò envestigasyon, ak rekòmandasyon politik.

Limit responsabilite nou: Biwo Enspektè Jeneral la pa bay rapò piblik sou envestigasyon ki gen rapò ak anplwaye espesifik.

Rapò anyèl

Tit Deskripsyon kategori otè Dat Fòma
2022 Rapò Anyèl PDF Jen 27, 2023
2021 Rapò Anyèl PDF Out 3, 2022
2020 Rapò Anyèl PDF Jen 3, 2021
2019 Rapò Anyèl PDF Jiyè 7, 2020
2018 Rapò Anyèl PDF Avril 1, 2019
2017 Rapò Anyèl PDF Novanm 27, 2018
2016 Rapò Anyèl PDF Novanm 27, 2018
2015 Rapò Anyèl PDF Novanm 27, 2018
2014 Rapò Anyèl PDF Novanm 27, 2018
2013 Rapò Anyèl PDF Novanm 27, 2018
2012 Rapò Anyèl PDF Novanm 27, 2018
2011 Rapò Anyèl PDF Novanm 27, 2018
2010 Rapò Anyèl PDF Novanm 27, 2018
2009 Rapò Anyèl PDF Novanm 27, 2018
2008 Rapò Anyèl PDF Novanm 27, 2018

Rapò konfòmite kontra

Rapò rekòmandasyon politik

Top