Ale nan kontni prensipal

Yon mesaj nan men Enspektè Jeneral la

Pou sitwayen yo nan Philadelphia

Gouvènman gwo vil sa a egziste sèlman pou sèvi ou, e prensip sa a pa ka ajiste, lonje, bese oswa konpwomèt nan okenn fason. Nou nan Biwo Enspektè Jeneral la isit la pou asire ke chak manm nan gouvènman nou an toujou aji nan pi bon enterè ou, pou ou ka gen konfyans nan travay nou yo ak sèvis nou yo.

Koripsyon ak fwod pa gen okenn plas nan Philadelphia - nou se travay di, onèt ak mache dwat devan Bondye. Epi, si nou travay ansanm, nou ka kontinye pran fyète nan vil lakay nou an. Si ou wè koripsyon, si ou wè fwod, si ou wè pratik malonèt, di nou. Pa aksepte li an silans. Nenpòt abi, kèlkeswa jan piti, sal Vil nou yo ak enkonvenyans nou tout.

Ansanm, nou ka kenbe gouvènman Vil nou an kòm pwòp e onèt jan nou vle li yo dwe. Li se onè mwen sèvi ou nan kapasite sa a - tanpri rantre nan mwen.

 

Alexander DeSantis
Enspektè Jeneral

Top