Ale nan kontni prensipal la

Biwo Ombudsperson jenès

Pwomosyon sekirite ak byennèt jèn nan plasman rezidansyèl yo.

Biwo Ombudsperson jenès

Ki sa nou fè

Biwo Ombudsperson jenès (OYO) ap travay pou amelyore sekirite ak kalite sèvis pou jèn nan plasman rezidansyèl yo. Pou fè sa, nou sipèvize sistèm ki enplike nan rasanble swen pou jèn nan Philadelphia. Sa gen ladan operasyon byennèt timoun, jistis jivenil, ak sistèm sante konpòtman.

Kòm yon pati nan travay nou an, nou:

  • Resevwa kesyon ak plent sou swen an nan jèn nan plasman rezidansyèl yo.
  • Evalye bon jan kalite a nan swen, tretman, ak edikasyon bay jèn sa yo.
  • Revize règleman ak pwosedi pou mennen ankèt sou ak adrese pwoblèm ak fasilite rezidansyèl yo.
  • Siveye plent, ensidan, plent, ak lòt done.
  • Liaise ak defansè jèn yo ak fè reyinyon piblik omwen yon fwa chak ane.
  • Pibliye enfòmasyon sou pwosesis plasman rezidansyèl la, dwa ak resous jèn yo, ak plis ankò.

Konekte

Adrès
601 Walnut St
Suite 300 Lès
Philadelphia, PA 19106
Imèl OYO@phila.gov
Telefòn: (215) 686-1178
Sosyal
Top