Ale nan kontni prensipal la

Misyon nou

biwo nou

Biwo Ombudsperson Youth la te etabli pa lòd egzekitif sou 30 novanm 2022. Biwo nou an chaje avèk pwomosyon sekirite ak byennèt jèn nan plasman rezidansyèl yo.


Vizyon nou pou ekite ras

Biwo nou an komèt satisfè bezwen inik jèn yo ak fanmi yo pa:

  • Redui itilize nan enstalasyon jèn plasman rezidansyèl yo.
  • Adrese rezon ki kache jèn nan koulè yo pi souvan voye nan plasman.
  • Amelyore ak fè pwomosyon sante, sekirite, ak byennèt jèn nan plasman.
  • Adrese prejije yo ak Estereyotip ki mete jèn nan koulè nan risk pou abi pandan ke yo nan plasman.

Nou pral fè patenarya ak jèn, defansè, ak lidè Vil yo mete an plas solisyon prèv ki baze sou ki asire ke jèn yo san danje ak siksè nan kominote a.

Paske nan travay nou an, Philadelphia pral yon plas kote tout jèn yo kapab jwenn aksè nan lavi, libète, ak pouswit nan kontantman, kèlkeswa orijin yo oswa eksperyans lavi yo.

Top