Ale nan kontni prensipal

Vil Philadelphia etik manuels

Éthique manuels plan éthique règleman nan kòd Philadelphia a. Yo dekri kisa travayè Vil la, anplwaye Konsèy Minisipal la, oswa manm konsèy vil la oswa manm komisyon yo ta dwe fè si yo:

  • Fè yon konfli nan enterè yo.
  • Resevwa kado entèdi oswa gratis.
  • Vle angaje yo nan aktivite politik.

Manyèl sa a te devlope pa Komisyon Konsèy la nan Etik.

Top