Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn sử dụng đạo đức của Thành phố Philadelphia

Các hướng dẫn đạo đức phác thảo các quy định đạo đức trong Bộ luật Philadelphia. Họ mô tả những gì công nhân Thành phố, nhân viên Hội Đồng Thành Phố, hoặc hội đồng Thành phố hoặc các thành viên ủy ban nên làm nếu họ:

  • Có một xung đột lợi ích.
  • Nhận quà tặng hoặc tiền thưởng bị cấm.
  • Muốn tham gia vào hoạt động chính trị.

Sách hướng dẫn này được phát triển bởi Hội đồng Đạo đức.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Sổ tay đạo đức cho cán bộ và nhân viên PDF Tháng Tư 20, 2022
Sổ tay Đạo đức cho Nhân viên Hội Đồng Thành Phố PDF Tháng Mười Một 23, 2020
Sổ tay Đạo đức cho Hội đồng và Ủy ban PDF Tháng Mười Một 23, 2020
Lên trên