Chuyển đến nội dung chính

Tầm nhìn của chúng tôi

Tầm nhìn của chúng tôi là cải thiện kết quả cho tất cả trẻ em, gia đình và người lớn của Philadelphia và hình dung lại một thế giới hòa nhập và bình đẳng hơn, nơi trẻ em được an toàn, gia đình mạnh mẽ và cộng đồng có quyền truy cập vào các trường học, thư viện, giải trí và công viên công cộng mạnh mẽ.

Tìm hiểu về những nỗ lực của chúng tôi để cải thiện kết quả cho tất cả trẻ em và gia đình Philadelphia, xây dựng cộng đồng mạnh mẽ hơn và hỗ trợ các trường học và không gian công cộng tuyệt vời ở mọi khu phố.

Trẻ em an toàn

Văn phòng Trẻ em và Gia đình (OCF) giám sát Bộ Dịch vụ Nhân sinh (DHS). Bộ phận này:

  • Trả lời các báo cáo về lạm dụng và bỏ mặc trẻ em.
  • Trả lời đường dây nóng lạm dụng trẻ em.
  • Quản lý hỗ trợ tại nhà cũng như các dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng.
  • Cung cấp dịch vụ cho thanh thiếu niên trong hệ thống tư pháp vị thành niên.

Gia đình mạnh

OCF giúp các gia đình chăm sóc con cái của họ một cách an toàn. Các chương trình của chúng tôi bao gồm:

Các chương trình này thúc đẩy thành công trong học tập, hỗ trợ sự sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp, và cho phép người chăm sóc tham gia vào lực lượng lao động hoặc quay trở lại trường học.


Các trường học và cộng đồng được hỗ trợ

Trường học, công viên công cộng, trung tâm giải tríthư viện hỗ trợ sự phát triển và phúc lợi của trẻ em, và là trung tâm của các cộng đồng mạnh mẽ.

Hợp tác với Học Khu Philadelphia, OCF làm việc với các gia đình để giúp trẻ em đến trường sẵn sàng học tập. Chúng tôi quản lý các chương trình Thời gian Ngoài Trường chất lượng, cung cấp các cơ hội phù hợp với các mục tiêu giáo dục của khu học chánh.

Văn phòng cũng giám sát các trường cộng đồng của Philadelphia, nơi giải quyết những thách thức độc đáo của khu phố trong môi trường trường công lập. Chúng được hỗ trợ bởi:

  • Tài nguyên cộng đồng.
  • Dịch vụ Thành phố mở rộng.
  • Gia đình và hàng xóm gắn bó.
Đầu trang