Chuyển đến nội dung chính

Quy định tiêm chủng

Trang này chứa các quy định liên quan đến tiêm chủng từ Bộ Y tế Công cộng.

Đây là một hồ sơ lịch sử về các quy định y tế của Thành phố Philadelphia. Các quy định đã được sửa đổi, hủy bỏ hoặc thay thế, vì vậy các quy định được liệt kê theo thứ tự thời gian đảo ngược, với các phiên bản gần đây nhất được liệt kê đầu tiên.

Người lớn

Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Quy định quản lý tiêm chủng cho người lớn PDF Tháng Chín 21, 2009

Trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên

Yêu cầu về trường học và chăm sóc trẻ em

Đầu trang