Ale nan kontni prensipal

Komisyon Konsèy Sante

Règleman vaksinasyon

Paj sa a gen règleman konsènan vaksinasyon ki soti nan Depatman Sante Piblik.

Sa a se yon dosye istorik nan City of Philadelphia règleman sante. Règleman yo te amande, anile, oswa ranplase, se konsa règleman yo yo ki nan lis nan lòd ranvèse kwonolojik, ak vèsyon yo ki pi resan ki nan lis premye.

Top