Chuyển đến nội dung chính

Cổng chủ nhà

Nhà ở giá rẻ

Tìm hiểu cách bạn có thể kết nối với các cá nhân và gia đình đang trải qua tình trạng vô gia cư.

Chuyển đến:

Bắt đầu

Bạn có thể tham gia vào các chương trình nhà ở giá rẻ có thể hỗ trợ bạn với thu nhập thường xuyên, ưu đãi và các nguồn lực bổ sung. Là một chủ nhà ở giá cả phải chăng, bạn cũng đóng góp vào công bằng nhà ở và sự ổn định trong thành phố.

Chủ nhà phải có Giấy phép Cho thuê hiện tại hoặc biên lai từ Bộ Giấy phép & Kiểm tra cho thấy rằng bạn đã nộp đơn xin giấy phép.


Trở thành chủ nhà ở giá rẻ

Quan tâm đến việc trở thành một chủ nhà ở giá rẻ mới? Gửi email đến landlords@phila.gov để hỏi về tất cả các chương trình nhà ở giá rẻ đa dạng.Ưu đãi, trợ cấp và tài nguyên

Những lợi ích của việc tham gia vào nhà ở giá rẻ là rất lớn. Chủ nhà có các đơn vị HCV được chứng nhận có thể truy cập, tiếp cận:

 • Dòng tiền ổn định từ các khoản trợ cấp khác nhau.
 • Hỗ trợ tài chính để bảo trì và sửa chữa.
 • Quảng cáo và tiếp thị miễn phí cho các đơn vị.
 • Một nhóm bổ sung gồm những người thuê nhà đủ điều kiện, cũng như giới thiệu người thuê nhà và hỗ trợ sàng lọc.
 • Một cố vấn nhà ở để giúp đẩy nhanh các quy trình, giải quyết các xung đột và mối quan tâm, đồng thời giảm thiểu thời gian đơn vị của bạn trống.

Tìm hiểu về các nguồn lực sẵn có từ các cơ quan Thành phố, Tiểu bang và Liên bang này:


Bộ phận Nhà ở và Phát triển Cộng đồng (DHCD)

 • DHCD tài trợ cho các chương trình giúp tạo ra các khu dân cư được thiết kế tốt hơn với những cư dân gắn bó. Các chương trình này giúp:
 • Các gia đình tránh bị tịch thu nhà và trục xuất.
 • Những người trải qua tình trạng vô gia cư tìm nhà ở vĩnh viễn.
 • Các nhà phát triển xây dựng những ngôi nhà giá cả phải chăng mới và bảo tồn những ngôi nhà hiện có.

Văn phòng Dịch vụ Vô gia cư

Chương trình Gắn kết Chủ nhà của OHS cung cấp:

 • Hỗ trợ sàng lọc trước và lựa chọn người thuê nhà.
 • Tài trợ để giúp trang trải chi phí sau khi chuyển đi.
 • Giáo dục chủ nhà và người thuê nhà.
 • Liên lạc viên chủ nhà và chuyên gia nhà ở để trả lời các câu hỏi.
 • Các hòa giải viên trung lập để giúp giải quyết các mối quan tâm và xung đột.

Cơ quan Tài chính Nhà ở Pennsylvania (PHFA)


Công trình khí Philadelphia (PGW)

 • Bạn có phải là chủ sở hữu hoặc người quản lý của một bất động sản nhiều gia đình với cư dân có thu nhập thấp? Nếu vậy, tài sản của bạn có thể đủ điều kiện tham gia chương trình Hiệu quả Đa gia đình Thu nhập Thấp (LIME) của PGW. LIME cung cấp các nâng cấp hiệu quả năng lượng MIỄN PHÍ trong các tòa nhà nơi ít nhất 75% cư dân đáp ứng các hướng dẫn về tính đủ điều kiện thu nhập. Liên hệ với Nick Skari tại nskari@cmcenergy.com để biết thêm thông tin hoặc đăng ký LIME.

Cơ quan Nhà ở Philadelphia (PHA)


Tổng công ty phát triển nhà ở Philadelphia (PHDC)

 • Quỹ cải thiện cho thuê: các khoản vay có thể tha thứ để trang trải các sửa chữa giải quyết mối quan tâm về an toàn, sức khỏe, khả năng sinh sống, năng lượng hoặc hiệu quả sử dụng nước.
 • Chuyển hướng trục xuất: các nguồn lực miễn phí cho chủ nhà dân cư và người thuê nhà để giải quyết các vấn đề trong khi tránh một quy trình tòa án tốn kém hoặc kéo dài.

Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (HUD)

 • Chương trình Nhà ở Đa gia đình: các khoản vay và hỗ trợ tài chính cho các khoản thanh toán thế chấp và xây dựng hoặc sửa chữa, cũng như trợ cấp để cung cấp nhà ở hỗ trợ cho người già và người khuyết tật.
 • Chương trình Continuum of Care: tài trợ cho các dự án hỗ trợ người vô gia cư cho các tổ chức phi lợi nhuận và chính quyền tiểu bang và địa phương làm việc để chấm dứt tình trạng vô gia cư.
Đầu trang