Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn và đơn xin tài trợ sự kiện đặc biệt

Các sự kiện đặc biệt bao gồm đi bộ, diễu hành, lễ hội, buổi hòa nhạc, v.v. Nhà tài trợ là tổ chức hoặc cá nhân đang đưa vào sự kiện. Họ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các nhà khai thác dịch vụ thực phẩm tại sự kiện đều có giấy phép và chứng nhận phù hợp.

Hướng dẫn này được cung cấp bởi Văn phòng Bảo vệ Thực phẩm của Bộ Y tế Công cộng.

Tìm hiểu thêm về cách tài trợ cho một sự kiện đặc biệt.

Tìm hiểu thêm về các ứng dụng, quy định và hướng dẫn về giấy phép nhà cung cấp thực phẩm tại các sự kiện đặc biệt.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Hướng dẫn tài trợ sự kiện đặc biệt và đơn xin PDF Hướng dẫn và đơn xin tài trợ cho một sự kiện đặc biệt. 28 Tháng Năm, 2024
Lên trên