Chuyển đến nội dung chính

Nhóm tư vấn nhà máy lọc dầu: Cuộc họp công khai 1

Nhóm tư vấn nhà máy lọc dầu chịu trách nhiệm tổ chức một loạt các cuộc họp công khai nhằm thu thập lời khai và thông tin từ các chuyên gia và các bên liên quan đại diện cho một loạt các khu vực bầu cử: cộng đồng, chuyên gia học thuật và môi trường, lãnh đạo doanh nghiệp và lao động có tổ chức.

Vào ngày 6 tháng 8 năm 2019, nhóm đã tổ chức cuộc họp đầu tiên trong số năm cuộc họp công khai. Nhóm tư vấn nhà máy lọc dầu sẽ phát hành một báo cáo tổng hợp tất cả thông tin mà họ thu thập được và bao gồm các khuyến nghị cho việc sử dụng địa điểm lọc dầu trong tương lai.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Cuộc họp công cộng 1 - Bản trình bày PDF Tháng Tám 9, 2019
Cuộc họp công cộng 1 - Câu trả lời cho các câu hỏi PDF Tháng Tám 19, 2019
Đầu trang