Chuyển đến nội dung chính

PhlPrek bởi những con số

Đồ họa thông tin PHLPrek by the Numbers báo cáo ghi danh, nhân khẩu học, nhà cung cấp, lực lượng lao động và phản hồi gia đình cho PhlPrek, chương trình Pre-K chất lượng, miễn phí của Thành phố được ra mắt vào tháng 1 năm 2017.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
PhlPrek theo các con số tháng 12 năm 2023 PDF Báo cáo này do Văn phòng Trẻ em và Gia đình công bố vào tháng 12 năm 2023 nêu bật tình trạng của PHLPrek, chương trình Pre-K chất lượng của Thành phố do Thuế Đồ uống Philadelphia tài trợ. 18 Tháng Mười Hai, 2023
PhlPrek theo số tháng 2 năm 2020 PDF Báo cáo này do Văn phòng Giáo dục Thị trưởng phát hành vào tháng 2 năm 2020 nêu bật tình trạng của PHLPrek, chương trình Pre-K chất lượng của Thành phố được tài trợ bởi Thuế Đồ uống Philadelphia. Tháng Hai 17, 2020
PhlPrek theo số tháng 1 năm 2019 PDF Báo cáo này do Văn phòng Giáo dục Thị trưởng phát hành vào tháng 1 năm 2019 nêu bật tình trạng của PHLPrek, chương trình Pre-K chất lượng của Thành phố được tài trợ bởi Thuế Đồ uống Philadelphia. Ngày 3 tháng 1 năm 2019
PhlPrek theo số tháng 11 năm 2017 PDF Báo cáo này do Văn phòng Giáo dục Thị trưởng phát hành vào tháng 11 năm 2017 nêu bật tình trạng của PHLPrek, chương trình Pre-K chất lượng của Thành phố được tài trợ bởi Thuế Đồ uống Philadelphia. Tháng Mười Hai 7, 2017
PhlPrek by the Numbers March 2017 PDF Báo cáo này do Văn phòng Giáo dục Thị trưởng phát hành vào tháng 3 năm 2017 nêu bật tình trạng của PHLPrek, chương trình Pre-K chất lượng của Thành phố được tài trợ bởi Thuế Đồ uống Philadelphia. Tháng Tư 03, 2017
Lên trên