Chuyển đến nội dung chính

Mẫu thỏa thuận nộp thuế bất động sản do chủ sở hữu chiếm đóng (OOPA)

Thỏa thuận thanh toán thuế bất động sản do chủ sở hữu chiếm đóng cho phép chủ nhà thực hiện các khoản thanh toán hàng tháng cho các khoản thuế Bất động sản quá hạn của họ. Hoàn thành các biểu mẫu này để bắt đầu thiết lập một kế hoạch trả nợ.

Ứng viên phải hoàn thành và trả lại trang một đến bốn của đơn xin này.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Gói đơn xin OOPA (bao gồm tất cả các trang tính) PDF Sử dụng biểu mẫu này để đăng ký Thỏa thuận thanh toán do chủ sở hữu chiếm đóng (OOPA). Biểu mẫu này bao gồm tất cả các hướng dẫn và bảng tính. Tháng Tám 12, 2021
OOPA đơn xin (espa ñol) PDF Utilice este formario para obtener un acuerdo de pago OOPA si usted está atrasado en el pago de sus impuestos sobre la propiedad. Para otros formularios relacionados a la solicitud, vea más abajo. Tháng Ba 12, 2021
OOPA đơn xin (中 文, Trung Quốc) PDF 使 用 此 表 格 申 请 业 主 自 住 房 产 纳 税 协 议 (OOPA)。 此 汇 总 表 格 包 括 所 有 的 说 明 和 表 格。 17 Tháng Ba, 2021
Bảng tính tiêu đề rối PDF Sử dụng biểu mẫu này nếu tên của bạn không có trong chứng thư đối với ngôi nhà bạn sống, nhưng bạn có lợi ích hợp pháp đối với tài sản. Tháng Tư 13, 2018
Bảng tính chi phí PDF Sử dụng biểu mẫu này nếu bạn đang đăng ký thanh toán hàng tháng dựa trên đánh giá cá nhân về thu nhập và chi phí của bạn. Tháng Tư 13, 2018
Bảng tính thu nhập bằng không PDF Sử dụng biểu mẫu này nếu bạn không có thu nhập hàng tháng để báo cáo. Tháng Tư 13, 2018
Bảng tính khuyết tật PDF Chỉ sử dụng biểu mẫu này nếu bạn không có bất kỳ tài liệu nào để chứng minh khuyết tật vĩnh viễn. Tháng Tư 13, 2018
Biểu mẫu chọn không tham gia (Không bao gồm thuế năm hiện tại trong OOPA của tôi) PDF Sử dụng biểu mẫu này nếu bạn không muốn thuế năm hiện tại của mình được bao gồm trong Thỏa thuận thanh toán do chủ sở hữu chiếm đóng (OOPA). Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đã chọn không tham gia tính năng này. Tháng Năm 21, 2019
Bảng tính tiêu đề rối (espa ñol) PDF Utilice este formulario si su nombre NO figura en la escritura de la propiedad en la que vive, pero tiene un interés legal sobre el inmueble. Tháng Sáu 18, 2020
Bảng tính chi phí (español) PDF Utilice este formulario si está solicitando un acuerdo basado en una comparación detallada de sus ingresos y gastos. Tháng Sáu 18, 2020
Bổ sung thu nhập bằng không (español) PDF Sử dụng công thức này để tuyên bố que usted no tiene ingresos mensuales. Tháng Sáu 18, 2020
Bảng tính khuyết tật (español) PDF Si usted no tiene un comprobante de su discapacidad, puede presentar este documento firmado por un médico. Tháng Sáu 18, 2020
Mẫu chọn không tham gia (tiếng Tây Ban Nha) PDF Utilice este formario si usted prefiere que sus impuestos de este año no sean incorporados a su acuerdo de pago OOPA. Si usted presenta este formario es para declarar que no quiere esta opción. Tháng Sáu 18, 2020
Bảng tính tiêu đề rối (中 文, tiếng Trung) PDF 如 果 房 契 上 没 有 你 的 名 字,但 你 在 該 房 产 中 有 合 法 权 益,请 使 用 此 表 格。 Tháng Sáu 2, 2020
Bảng tính chi phí (中 文, tiếng Trung) PDF 如 果 你 是 根 根 个 人 的 收 入 和 支 出 情 况 申 请 月 供,请 使 用 此 表 格。 Tháng Sáu 1, 2020
Bảng tính thu nhập bằng không (中 文, Trung Quốc) PDF 如 果 bạn 没 有 各 月 收 入 要 申 报,请 使 用 此 表 格。 Tháng Sáu 1, 2020
Bảng tính khuyết tật (中 文, tiếng Trung) PDF 只 有 当 你 没 有 任 何 可 以 证 明 永 久 残 疾 的 文 件 时,才 可 使 用 此 表 格。 Tháng Sáu 3, 2020
Mẫu chọn không tham gia (中 文, tiếng Trung) PDF 如 果 你 不 希 望 你 的 当 前 年 税 包 含 在 你 的 业 主 自 住 房 产 纳 税 协 议 (OOPA) 中,请 使 用 此 表 格。 通 过 提 交 此 表 单,你 可 以 选 选 选 退 出 此 功 能。 Tháng Sáu 1, 2020
Lên trên