Chuyển đến nội dung chính

Ngân sách năm tài chính 2024 của Thị trưởng Kenney

Thị trưởng Jim Kenney đã trình bày ngân sách Năm Tài chính 2024 của mình cho Hội Đồng Thành Phố vào ngày 2 tháng 3 năm 2023. Trang này bao gồm các trang trình bày từ bài thuyết trình của anh ấy và các tài liệu khác liên quan đến ngân sách FY2024 được đề xuất.

Thành phố cũng cung cấp tóm tắt về các phần khác nhau của ngân sách được đề xuất bằng 10 ngôn ngữ. Bạn có thể tìm thấy những điều này trong bộ sưu tập tóm tắt ngân sách đã dịch của chúng tôi cho năm tài chính 2024.

Lên trên