Chuyển đến nội dung chính

Bản tuyên thệ Homestead

Miễn thuế bất động sản Homestead làm giảm giá trị đánh giá của từng ngôi nhà đủ điều kiện, dẫn đến hóa đơn Thuế Bất động sản thấp hơn. Bạn có thể đủ điều kiện nhận Nhà ở có Điều kiện ba năm nếu:

  • Bạn đã thừa kế ngôi nhà mà bạn sống từ một người thân đã qua đời, nhưng tên của người thân đã qua đời nằm trên chứng thư gần đây nhất; tên của bạn thì không.
  • Một khoản thế chấp hoặc chứng thư gian lận đã được ghi lại cho ngôi nhà của bạn.
  • Bạn đã ký một thỏa thuận thuê để sở hữu (còn được gọi là hợp đồng thuê/mua hoặc hợp đồng đất trả góp) để mua nhà và đã trả tất cả hoặc một phần giá mua cho ngôi nhà, nhưng tên của bạn không có trên chứng thư cho ngôi nhà.

Để đăng ký Nhà ở có Điều kiện kéo dài ba năm, hãy điền vào bản tuyên thệ Homestead và cung cấp tất cả các tài liệu cần thiết.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Bản tuyên thệ Homestead PDF Sử dụng biểu mẫu này để đăng ký Nhà ở có Điều kiện 3 năm để giảm hóa đơn Thuế Bất động sản của bạn. Tháng Sáu 14, 2022
Đầu trang