Ale nan kontni prensipal la

Afidavit Homestead

Egzanpsyon Homestead Imobilye taks la diminye valè evalye chak kay ki kalifye, ki mennen nan yon bòdwo taks pi ba Imobilye. Ou ka kalifye pou twa ane Homestead kondisyonèl la si:

  • Ou te eritye kay la nan kote w ap viv nan yon fanmi ki mouri, men non manm fanmi an moun ki mouri a se sou papye kay la ki pi resan; non ou se pa.
  • Yon ipotèk fo oswa papye kay te anrejistre pou kay ou.
  • Ou antre nan yon akò lwaye-a-pwòp (yo rele tou lwen/akò achte oswa kontra tè tranch) yo achte kay la epi yo te peye tout oswa kèk nan pri a achte pou kay la, men non ou se pa sou papye kay la nan kay la.

Pou aplike pou twa ane Kondisyonèl Homestead la, ranpli afidavit Homestead la epi bay tout dokiman ki nesesè yo.

Non Deskripsyon Lage Fòma
Homestead afidavi PDF Sèvi ak fòm sa a pou aplike pou Homestead kondisyonèl 3-ane a pou bese bòdwo taks sou Imobilye ou. Jen 14, 2022
Top