Chuyển đến nội dung chính

Vật liệu dự án Chinatown Stitch

Chinatown Stitch: Kết nối lại Philadelphia với Phố Vine là một dự án sẽ khám phá giới hạn một phần của Đường cao tốc Vine Street.

Văn phòng Giao thông, Cơ sở hạ tầng và Bền vững và Tổng công ty Phát triển Phố Tàu Philadelphia đã bắt đầu một nghiên cứu để thu thập ý kiến đóng góp từ cộng đồng Chinatown và công chúng.

Lên trên