Chuyển đến nội dung chính

Văn phòng Hệ thống Giao thông và Cơ sở hạ tầng

Cải thiện khả năng di chuyển, an toàn và truy cập cho tất cả những người sử dụng đường phố và đường bộ của Thành phố.

Văn phòng Hệ thống Giao thông và Cơ sở hạ tầng

Những gì chúng tôi làm

Văn phòng Hệ thống Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải (OTIS) thúc đẩy sự thay đổi thông qua giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng của Philadelphia. Chúng tôi lãnh đạo một nhóm các phòng ban và bộ phận bao gồm:

Chúng tôi cũng làm việc với các tổ chức địa phương và quốc gia để thúc đẩy lợi ích của Thành phố. Thông qua các chính sách và chương trình của mình, chúng tôi cung cấp các dịch vụ chất lượng, hiệu quả về chi phí, tập trung vào cư dân.

Kết nối

ĐịA Chỉ
1401 Đại lộ John F. Kennedy
Phòng 1430
Philadelphia, PA 19102
E-mail otis@phila.gov
Điện thoại: 311

Các chương trình

Các sự kiện

Không có sự kiện sắp tới.

Đầu trang