Chuyển đến nội dung chính

Tuyến đường an toàn Philly

Giúp cộng đồng tạo ra môi trường an toàn, lành mạnh cho học sinh đi bộ, đạp xe và lăn bánh đến trường.

Về

Là một phần của Vision Zero - cam kết của Thành phố nhằm giảm số ca tử vong do giao thông xuống 0 vào năm 2030 — Philadelphia cam kết phát triển chương trình giảng dạy giao thông an toàn chất lượng cho tất cả trẻ em Philadelphia. Những người trẻ tuổi có một vai trò quan trọng trong Vision Zero, và xứng đáng có thể đến trường, đi đến sân chơi hoặc đi bộ đến nhà của một người bạn mà không sợ giao thông.

Safe Routes Philly (SRP) là chương trình giáo dục an toàn cho người đi bộ và xe đạp dành cho thanh thiếu niên của Philadelphia. SRP cung cấp:

  • Giáo dục an toàn giao thông: Các bài học về an toàn giao thông cho người đi bộ, xe đạp và giao thông cho các nhà giáo dục
  • Đào tạo nhà giáo dục: Tập huấn chuyên ngành về thực hiện giáo dục an toàn cho xe đạp và người đi bộ
  • Hỗ trợ chương trình: Hỗ trợ trường học cá nhân hóa cho các chương trình giáo dục an toàn giao thông
  • Tài nguyên cho cộng đồng: Tài liệu hỗ trợ giáo dục an toàn giao thông bên ngoài lớp học

Safe Routes Philly được quản lý bởi Văn phòng Giao thông, Cơ sở hạ tầng và Tính bền vững trong Văn phòng Giám đốc Điều hành. Tất cả các tài nguyên đều miễn phí và có sẵn để sử dụng bởi tất cả các trường học và cộng đồng.

Kết nối

Địa chỉ
1401 Đại lộ John F. Kennedy.
Phòng 1430
Philadelphia, PA 19102
Email SafeRoutesPhilly@phila.gov
Social

Partners

  • Office of Children and Families
  • School District of Philadelphia
  • Town Watch Integrated Services
  • Philadelphia Department of Public Health
  • Free Library of Philadelphia

Top