Chuyển đến nội dung chính

Thu thuế chuyển nhượng bất động sản 2018

Thành phố Philadelphia áp đặt Thuế chuyển nhượng bất động sản đối với việc bán hoặc chuyển nhượng bất động sản nằm ở Philadelphia. Các tài liệu này chứa dữ liệu về các bộ sưu tập của Thuế chuyển nhượng bất động sản năm 2018.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Thuế chuyển nhượng bất động sản quý 4 năm 2018 PDF Bộ sưu tập quý IV. 4 Tháng Hai, 2019
Thuế chuyển nhượng bất động sản quý 3 năm 2018 PDF Bộ sưu tập quý thứ ba. Tháng Mười 26, 2018
Thuế chuyển nhượng bất động sản quý 2 năm 2018 PDF Bộ sưu tập quý II. Tháng Mười 26, 2018
Thuế chuyển nhượng bất động sản quý 1 năm 2018 PDF Bộ sưu tập quý đầu tiên. Tháng Tư 20, 2018
Lên trên