Chuyển đến nội dung chính

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Trang này trả lời các câu hỏi thường gặp liên quan đến thẩm định, lượng định, đánh giá tài sản ở Philadelphia.

Câu hỏi chung

Tôi phải làm gì nếu nghi ngờ mình là nạn nhân của hành vi gian lận chứng thư?

Thêm +

Làm thế nào tôi có thể tìm thấy số tài khoản OPA của tôi?

Thêm +

Tôi có thể tìm thông tin về giấy phép và phân vùng ở đâu?

Thêm +

Tôi có thể tìm thông tin về việc nộp thuế và thông tin thế chấp ở đâu?

Thêm +

Tôi có thể tìm thông tin về chứng thư và hồ sơ thế chấp ở đâu?

Thêm +

Tôi có thể tìm thông tin về bất động sản thuộc sở hữu của PHDC và các tài sản có sẵn để mua ở đâu?

Thêm +

Tôi có thể tìm thông tin về bất động sản thuộc sở hữu của Thành phố Philadelphia hiện đang có sẵn để đấu thầu ở đâu?

Thêm +

Tôi có thể lấy thông tin về Thuế Bất động sản của mình ở đâu?

Thêm +

Tôi có thể liên hệ với ai để yêu cầu hóa đơn thuế trùng lặp?

Thêm +

Định giá tài sản

Không phải “giá trị thị trường” là những gì tôi đã trả cho tài sản của mình?

Thêm +

Sự khác biệt giữa giá trị được đánh giá và thuế là gì?

Thêm +

“Millage” là gì và nó được xác định như thế nào?

Thêm +

“Tỷ lệ được xác định trước” là gì và tại sao nó là 100%?

Thêm +

Tôi đã được chấp thuận cho Chương trình Người cư dân Chủ sở hữu Lâu năm (LOOP) hoặc giảm thuế. Điều này có xuất hiện trên thông báo của tôi không?

Thêm +

Thuế suất bất động sản hiện tại nhất là gì?

Thêm +

Làm thế nào tôi có thể hiểu rõ hơn về Thông báo Định giá Đề xuất của tôi?

Thêm +

Hợp tác/hợp tác xã là gì? Làm thế nào để tôi biết nếu tôi sống trong một?

Thêm +

Làm cách nào để xóa vợ/chồng hoặc cha mẹ đã qua đời khỏi hồ sơ tài sản?

Thêm +
Lên trên