Chuyển đến nội dung chính

Văn phòng Cơ hội Kinh tế

Bảng câu hỏi về Kế hoạch Cơ hội Kinh tế (EOP)

Văn phòng Cơ hội Kinh tế (OEO) yêu cầu thông tin để bắt đầu soạn thảo Kế hoạch Cơ hội Kinh tế (EOP). Vui lòng hoàn thành các câu hỏi dưới đây và ai đó từ văn phòng sẽ liên hệ với bạn với các bước tiếp theo. Vui lòng không soạn thảo EOP của riêng bạn. Một đại diện của OEO sẽ soạn thảo và gửi cho bạn để chỉnh sửa. Sau khi EOP được phê duyệt, nó sẽ được ký bởi chủ sở hữu hoặc đại diện dự án và giám đốc điều hành của OEO. Tại thời điểm này, EOP sẽ được đăng trực tuyến và có thể được xem bởi công chúng.

Đại diện dự án chịu trách nhiệm giao một bản sao của EOP cho Văn phòng Thư ký Chánh văn phòng Hội Đồng Thành Phố:

1400 Đại lộ John F. Kennedy,
Philadelphia, PA 19107

Liên hệ:

Ariana Forde Văn
phòng Trợ lý
Điều hành Cơ hội Kinh tế, Bộ Thương mại
ariana.d.forde@phila.gov
(215) 68
3-2057

Lên trên