Ale nan kontni prensipal la

Biwo Posiblite ekonomik

Kesyonè Plan Posiblite Ekonomik (EOP)

Biwo Posiblite Ekonomik (OEO) mande enfòmasyon pou kòmanse ekri yon Plan Posiblite Ekonomik (EOP). Tanpri ranpli kesyon ki anba yo, ak yon moun ki soti nan biwo a ap kontakte ou ak pwochen etap yo. Tanpri, pa bouyon EOP pwòp ou yo. Yon reprezantan OEO pral bouyon epi soumèt li ba ou pou edits. Yon fwa ke EOP a apwouve, li pral siyen pa pwopriyetè pwojè a oswa reprezantan ak direktè egzekitif la nan OEO. Nan pwen sa a, EOP a pral afiche sou entènèt, epi yo ka wè pa piblik la.

Reprezantan pwojè a responsab pou remèt yon kopi EOP a bay Biwo Grefye Chèf Konsèy Minisipal la:

1400 Kennedy Boulevard Philadelphia, PA 19107

Kontakte:

Ariana Forde
Egzekitif Asistan
Biwo Posiblite Ekonomik, Depatman Komès
ariana.d.forde@phila.gov
(215) 683-2057

Top