COVID-19 information: The City's Business Activity and Stay at Home Order is in effect until further notice. For the latest information, visit phila.gov/COVID-19. Text COVIDPHL to 888-777 to receive updates to your phone.
In effect: 10:15 a.m. on Tuesday, March 17 until further notice

Philly Counts 2020

Tiếng Việt

Tài liệu

Title Description Category Author Date Format
Lý Do Điều Tra PDF July 1, 2019

Mẫu

Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về cuộc Điều tra dân số bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng điền vào yêu cầu bên dưới.


Top