Ale nan kontni prensipal la

Travay & travay

Rapòte egzeyat ki mal pou anplwaye pakin

Sèvis BECA

Efektif 3 septanm 2019, travayè pakin nan Philadelphia pa kapab egzeyate san yo pa jis kòz. Egzeyat san yo pa jis kòz se pratik la ilegal nan mete fen nan yon anplwaye san yo pa disiplin pwogresif, ak san yo pa bay yon rezon egzak pou egzeyat la.

Men kèk egzanp sou vyolasyon anba egzeyat la mal nan lwa pakin yo enkli:

  • Si w afiche egzeyat la mal soti nan afich travay pakin
  • Si ou pa kenbe dosye pou de zan
  • Si ou pa itilize disiplin pwogresif
  • Egzeyat mal san yo pa jis kòz

Anplwayè yo ka kontakte Biwo Pwoteksyon Travayè pou yon echantiyon HR pwogresis modèl politik disiplin ak echantiyon lèt egzeyat ki konfòme anba lwa sa a.

Kouman

Si ou te mal sispann oswa ou te fè lòt vyolasyon lwa sa a, ou ka depoze yon plent ke plent ou depoze nan lespas de zan nan ensidan an.

Pou ou kapab depoze yon plent, ranpli epi siyen fòm Egzeyat ki mal nan Paking Employment Plent.

Fòm yo ka kouriyèl nan justcauseparking@phila.gov, oswa poste bay:

Biwo Pwoteksyon Travayè
Tè Tit Building
100 S. Broad St, 4th Floor, Sal #425
Philadelphia, PA 19110

Top