Ale nan kontni prensipal la

Depatman Travay

Rezoud diskisyon travay, ranfòse lwa travay, ak jere relasyon ki genyen ant administrasyon vil la ak sendika anplwaye Vil la.

Depatman Travay

Yon nouvo règleman ki gen rapò ak Biwo Pwoteksyon Travayè te antre an aplikasyon nan mwa Jiyè 2023. Règleman an esplike règleman ak pwosedi pou ranfòse lwa pwoteksyon travayè vil la. Pou aprann plis, li règleman an fè respekte.

Ki sa nou fè

Depatman Travay bati patenarya ant jesyon ak òganizasyon travay ki reprezante anplwaye Vil yo. Depatman an sipèvize tou zafè ki gen rapò ak Posiblite Travay Egal Vil la (EEO) ak règleman anti-asèlman nan espas travay, FMLA, ADA, ak lòt zòn EEO. Kòm pwen prensipal vil la nan kontak pou kominote travay la, nou:

  • Manch negosyasyon ant sendika Vil ak jesyon Vil la.
  • Reponn sou chaj pratik travay malonèt depoze kont Vil la.
  • Envestige plent sou asèlman seksyèl ak diskriminasyon nan nenpòt anplwaye Vil, aplikan, ansyen anplwaye, oswa manm piblik la.
  • Reprezante Vil la nan diskisyon sendika yo.
  • Asire w ke anplwayè ak kontra Vil peye salè dominan.
  • Rezoud demann egzansyon minimòm-salè.
  • Administre ak ranfòse lwa pwoteksyon travayè vil la.

Depatman Travay la gen ladan Biwo Relasyon Anplwaye, Biwo Relasyon Travay, Biwo Pwoteksyon Travayè, Biwo Nòm Travay, ak Gwoup Travay Salè Vivan an.

Konekte

Adrès
City Hall
Sal
205
Philadelphia, PA 19107
Telefòn: (215) 686-2163
(215) 686-0802 pou kesyon sou lwa pwoteksyon travayè Philadelphia

Èske ou gen yon kesyon?

Ranpli fòm nan pou mande Biwo Pwoteksyon Travayè Vil la nan Depatman Travay.

Evènman

Pa gen okenn evènman kap vini yo.

Resous

Lidèchip

Headshot Basil Merenda a
Basil Merenda
Direktè Travay
Plis +

Anplwaye

Non Tit travay Telefòn #
Candace Chewning Director, Office of Worker Protections
Manny Citron Chief of Staff
Perritti DiVirgilio Director, Office of Labor Standards
Monica Marchetti-Brock Director, Office of Labor Relations
Eric Schulz Director of Outreach and Communications, Office of Worker Protections
Padon, pa gen okenn rezilta pou rechèch sa a.
Top