Ale nan kontni prensipal

Resous pwoteksyon travayè — Kreyòl ayisyen

Nou se pou avanse ak fè respekte pwoteksyon lwa atravè aplikasyon lwa ak sansibilizasyon ak angajman pou pwomosyon sekirite ak ekonomik jistis rasyal. Biwo Avantaj ak Lè Konfyans Remèt yon asire nan k ap travay nan vil la:

  • Pote plent pou peye vyolasyon
  • Pote plent pou salè vòl vyolasyon
  • Plas pote pou yon anplwaye pakin anile yon fason enjis
  • Pote plent pou vyolasyon semè travay jis la
  • Pote plent pou vyolasyon deklarasyon travayè domestik
  • Pote plent pou vyolasyon pwoteksyon kont COVID-19

Biwo ou jere tout tranzaksyon padan pwosesis la. Ou pa gen okenn vòl oswa yon sèl.

Ou bezwen montre yon sèl fwa oswa posibilite travay oswa voye yon plent. Rele 215.686.0802 pou yon sèl pote soti nan telefòn nan lang.

Li ilegal pou fè biznis nan anplwaye yo, yon sèl sitiyasyon yo ak imigrasyon.

Kontakte nou:

Nou se yon lang ou.

Anplwaye:

Mete yon plent oswa poze kesyon nan ou kontakte Biwo Avantaj ak Konfimite Lè Remisyon a. pwoteje ou kenbe tout kominikasyon ak biznis ou tankou mesaj tèks, resi peman, ak foto orè travay ou.

Patwon:

Mande pou w konfòm ou oswa poze kesyon ou kontakte Biwo Avantaj ak Konfyans Avèk Remisyon.

Mete yon resous Bay pou plis enfòmasyon konsènan lwa Biwo Travay Majistra a respekte.

Dokiman

Tit Deskripsyon kategori otè Dat Fòma
COVID vanjans feyè PDF Gen Detay konsènan Pwoteksyon kont Revanch pou COVID-19, sepandan, ak pa gen okenn plent. Novanm 9, 2020
COVID-19 pwoteksyon travayè feyè PDF Kouvri 3 jou travay ak COVID-19 Maladi Peye, Pwoteksyon kont COVID-19, Semèn Travay Jis Novanm 9, 2020
Travayè Domestik Bill of Dwa Flyer PDF Fè yon deklarasyon ki soti nan Travayè Domestik la ak pou w depoze yon plent. Novanm 9, 2020
Top