Passer au contenu principal

Ressources sur la protection des travailleurs — créole haïtien

Mission nou se pou avanse ak fè respekte la pwoteksyon travayè atravè aplikasyon la ak sansibilizasyon avèk yon angajman pou pwomouvwa sekirite ekonomik ak jistis rasyal. Biwo Avantaj ak Konfòmite Avèk Salè a asire li moun k ap travay nan vilab :

  • Peut être beaucoup pour votre voyage en voiture
  • Pote plent pou yon vyolasyon vòl salè
  • Vous pouvez payer beaucoup d'argent sur votre emballage pour révoquer votre pénis de Noël
  • Pote plent pou vyolasyon semè travay jis la
  • Pote plent pou vyolasyon delarasyon dwa travayè domestik law
  • Vous pouvez faire face à de nombreuses violations de la législation du pays contre la COVID-19

Biwo ou ici tout entèraksyon padan poesesis plent la. Ou ka anile plent ou a nenpòt ki le.

Ou pa bezwen montre pyès idantite oswa motorizasyon travay ou pou depoze yon plent. Composez le 215.686.0802 pour déposer trop de données sur votre téléphone.

Il est illégal de patwon pran ranch kont anplwaye yo, kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon.

Nous contacter :

Nou ka ede ou nan lang ou.

Prenez soin de :

Depoze yon plent oswa poze kesyon lè ou kontakte Biwo Avantaj ak Konfòmite Avèk Salè a. Pwoteje tèt ou lè ou kenbe tout kominikasyon ak patwon ou tankou mesaj tèks, resi peman, ak foto orè travay ou.

Patson à :

Mandé pou ede w konfòm ou oswa poze kesyon lè ou kontakte Biwo Avantaj ak Konfòmite Avèk Salè a.

Paj sa a bay resous pou pli informòmasyon konsènan la Biwo Travay Majistra a fè respekte.

Documents

Titre Descriptif Catégorie Auteur Date Format
Dépliant sur les représailles liées à la COVID (PDF) Flayè a gen Detay konsènan Pwoteksyon kont republich pou COVID-19, egzanp republich, ak kijan pou w depoze yon plent. 9 novembre 2020
Dépliant sur la protection des travailleurs contre la COVID-19 (PDF) Flayè a dekri 3 travay ki lye ak COVID-19 Maladi Konje Peye, Pwoteksyon kont republich pou COVID-19, et Semèn Travay Jis 9 novembre 2020
Dépliant sur la Charte des droits des travailleurs domestiques (PDF) Flayè sa a dekri Declarasyon Dwa Travayè Domestik la ak kijan pou w depoze yon plent. 9 novembre 2020
Haut