Ale nan kontni prensipal la

Travay & travay

Vin yon gad palè travèse

Gad k ap travèse lekòl yo ankouraje sekirite elèv k ap mache ale ak nan lekòl ki sèvi klas K—5. Yo kontribye pou siksè Philadelphia elèv e yo enpòtan pou kominote lekòl yo.

Anplwaye pou travèse gad pran plas pandan tout ane a. Pozisyon ki disponib yo ap parèt sou tablo travay Vil la.

Kondisyon ak benefis

Gad travèse lekòl yo sispann ak trafik dirèk nan entèseksyon yo asiyen pandan jou lekòl yo. Yo travay a tan pasyèl soti nan 7 a 9 am ak 2 a 4 pm, ak ajisteman pou jou lekòl lage pi bonè.

Chèk background

Lwa sou Sèvis Pwoteksyon Timoun egzije chèk background sa yo anvan yo anboche travèse gad:

  • FBI istwa kriminèl background chèk
  • Pennsylvania Eta Lapolis kriminèl chèk background
  • Pennsylvania abi timoun background chèk

Si anboche, travèse gad yo dwe kenbe de chèk background Pennsylvania yo nan tout travay.

Benefis

Gad Crossing resevwa benefis sante, benefis pansyon, ak peye tan an.

Kouman

Lè nou ap anboche, pozisyon ap parèt sou tablo travay Vil la. Gad Crossing yo asiyen ki baze sou distri lapolis katye yo. Si ou vle yo dwe yon gad palè travèse, men se pa konnen ki distri lapolis w ap viv nan, sèvi ak kat jeyografik Vil la jwenn distri lapolis ou.

Si ou ta renmen jwenn enfòmasyon sou ouvèti travay nan lavni, ou ka ale nan paj espesifikasyon klas travay Sèvis Sivil la epi enskri pou notifikasyon yo.

Top