Ale nan kontni prensipal la

Lari, twotwa & koridò

Mande yon gad travèse pou yon entèseksyon tou pre lekòl ou a

Sèvis BECA

Gad travèse lekòl kontribye pou siksè elèv Philadelphia e yo enpòtan pou kominote lekòl yo.

Gad travèse sispann ak trafik dirèk nan entèseksyon asiyen pou pwoteje timoun yo ap mache pou ale ak pou soti nan lekòl la. Gad travèse travay a tan pasyèl, lapli oswa klere, nan jou lekòl soti nan 7 a 9 am ak soti nan 2 a 4 pm, ak ajisteman pou jou lekòl lage pi bonè.

Kondisyon

Yo nan lòd yo gen yon demann gad palè travèse akòde:

  • Lekòl k ap mande a dwe sèvi klas K-5.
  • Entèseksyon an dwe nan lespas de blòk nan lekòl la.

Tout demann gad palè travèse yo evalye pa Pwogram Gad Crossing School la.

Kouman

Pou mande yon gad travèse, voye yon imèl bay Inite Gad Crossing School nan cgstreets@phila.gov oswa rele (215) 988-8063.

Top