Ale nan kontni prensipal

Lari, twotwa & koridò

Aplike nan penti yon “X” nan lari a devan antre kay ou

Depatman Streets apwouve mak pave pou asire ke trafik deplase san danje epi avèk efikasite. Si moun yo pakin nan fen antre kay legal ou ak bloke li, ou ka aplike pou yon pèmi nan penti yon pa gen okenn-pakin “X” sou pave a.

Si ou vle rapòte yon pwopriyetè pwopriyete ki pentire mak san apwobasyon, kontakte 311.

Pri

Pa gen okenn pri pou pèmi sa a. Ou pral responsab pou pentire pave a regilye nèf semenn klas.

Kouman

1
Soumèt yon aplikasyon.

Enprime aplikasyon sou papye a ou menm, oswa itilize fòm sou entènèt ki anba a pou mande yon kopi difisil pa lapòs. Yon fwa ou fin ranpli, ou dwe poste aplikasyon w lan nan:

Minisipal Sèvis Building, Sal 980
1401 John F. Kennedy Blvd.
Philadelphia, PA 19102
Travay Telefòn:
2
Yon enjenyè trafik pral revize aplikasyon w lan.

Enjenyè a ap detèmine mak ki apwopriye yo epi ilistre yo pou referans ou.

3
Si ou apwouve, ou pral jwenn yon pèmi ak yon desen tache.

Mak ou pentire yo dwe konfòme li avèk mezi yo te note sou pèmi an. Yo ta dwe 4 pous nan lajè ak nan penti blan sèlman.

Ou ta dwe kenbe yon kopi pèmi ou sou lokal yo. Si Vil la mande w yo retire mak yo, ou dwe fè sa nan twa jou.

Mande yon antre kay ki make aplikasyon pa lapòs

Top