Ale nan kontni prensipal la

Lari, twotwa & koridò

Aplike pou yon pèmi fèmen lari pou konstriksyon

Depatman an nan Streets pwoblèm pèmi pou fèmen lari ki gen rapò ak:

  • Travay sèvis piblik.
  • Ekipman plasman.
  • plasman teknik.
  • Enstalasyon banyè.
  • Elikoptè asanseur.

Tou depan de ki kalite fèmen lari ou bezwen, materyèl aplikasyon w lan, frè pèmi, ak dire pèmi ap diferan. Ou ka mande asistans lapolis oswa yon enspeksyon. Si zòn travay la anpyetan sou yon liy vwayaj, asistans lapolis obligatwa.

Pou enfòmasyon konplè, revize Estanda Amelyorasyon Dwa-of-Way yo.

Kiyès

Rezon pou fèmen

Travay itilite

Plis +

Ekipman plasman

Plis +

plasman teknik

Plis +

Enstalasyon banyè


Elikoptè asanseur

Plis +

Ki kote ak ki lè

Ou dwe soumèt aplikasyon w lan sou entènèt omwen 10 jou ouvrab anvan dat kòmansman an.

Akòz volim nan demann, tan an pwosesis ka pi long pase 10 jou ouvrab.

Pri pèmi ak dire

Pri a ak dire maksimòm nan pèmi ou depann sou ki kalite fèmen ou bezwen ak ki kote li pral pran plas.

Frè ou yo pral kalkile lè yo miltipliye pousantaj la, inite mezi, ak tan. Si yo mande yon enspeksyon oswa asistans lapolis, depans adisyonèl yo ap aplike.

Twotwa fèmen

Kalite fèmen To - Sant City To - Lòt zòn Maksimòm dire
Platfòm abri twotwa ak pave pyeton 6-pye-lajè Pa gen frè Pa gen frè 1 ane
Pasyèl fèmen twotwa $1.00 pou chak pye pou chak semèn* $1.00 pou chak pye pou chak semèn* 1 ane
Tout fèmen twotwa ak footway pwoteje nan liy pakin $1.10 pou chak pye pou chak semèn* $0.35 pou chak pye pou chak semèn* 1 ane
Plen twotwa fèmen** $4.50 pou chak pye pou chak semèn* $3.00 pou chak pye pou chak semèn* 1 ane
Fenèt lave twotwa fèmen $150 pou chak blòk pou chak ane $150 pou chak blòk pou chak ane 1 ane

* Gen yon frè minimòm chak semèn nan $50 pou chak kalite fèmen pou chak blòk ak yon maksimòm frè chak ane nan $70,000 pou chak kalite fèmen pou chak blòk.

** Pou fèmen twotwa plen, pousantaj minimòm chak semèn apre premye semèn lan se $200 pou chak blòk nan tout zòn. Fèmti Footway yo se pou reparasyon twotwa sèlman, pa gen rapò ak devlopman. Pa gen okenn frè jiska 14 jou.


Lane ak fèmen lari plen

Kalite fèmen To - Sant City oswa Inivèsite City To - Lòt zòn Maksimòm dire
Fèmti liy pakin $2.50 pou chak pye pou chak semèn* $1.50 pou chak pye pou chak semèn* 1 ane
Liy vwayaj oswa fèmti liy bisiklèt $3.50 pou chak pye pou chak semèn* $2.00 pou chak pye pou chak semèn* 1 ane
Fèmen konplè - 5 jou oswa mwens $250 pou chak blòk pou chak jou $250 pou chak blòk pou chak jou 5 jou
Fèmen konplè - Plis pase 5 jou $1,500 pou chak blòk pou chak semèn** $750 pou chak blòk pou chak semèn** 1 ane

* Gen yon frè minimòm chak semèn nan $50 pou chak kalite fèmen pou chak blòk ak yon maksimòm frè chak ane nan $70,000 pou chak kalite fèmen pou chak blòk.

** Pou fèmen konplè sou senk jou, gen yon maksimòm frè chak ane pou chak blòk $70,000 nan Sant City ak Inivèsite City ak $30,000 nan tout lòt zòn.


Lòt fèmen

Kalite fèmen To - Sant City oswa Inivèsite City To - Lòt zòn Maksimòm dire
Dumpster sèlman $40 pou chak fatra pou chak semèn $40 pou chak fatra pou chak semèn 1 ane
Elikoptè - pou kote leve jiska 10 blòk $275 $275 6 èdtan
Elikoptè - pou kote leve sou 10 blòk $60 pou chak blòk plis pase 10 $60 pou chak blòk plis pase 10 6 èdtan

Kouman

1
Revize Dwa-of-Way Amelyorasyon Standards yo.

Dwa-of-Way Standards Amelyorasyon detaye enfòmasyon ou pral bezwen soumèt pou chak kalite fèmen lari yo. Sa gen ladan apwobasyon ou pral bezwen soti nan lòt depatman vil la.

2
Soumèt aplikasyon w lan sou entènèt nan sistèm pèmi fèmen lari a.
3
Inite Dwa-de-fason an ap revize aplikasyon w lan epi detèmine frè ou.

Si yo apwouve aplikasyon w lan, ou pral resevwa yon fakti peman pa imèl.

Si yo refize aplikasyon w lan, ou ka depoze yon apèl. Pou plis enfòmasyon, gade seksyon 3.1.5 nan Dwa-of-Way Amelyorasyon Creole a.

4
Peye frè pèmi ou.

Ou ka peye sou entènèt nan e-peye oswa e-chèk. Ou pral bezwen nimewo fakti ou ak nimewo peman ou. Altènativman, ou ka peye an pèsòn pa chèk oswa lòd lajan.

Pou konpayi ki gen yon kont kondisyonèl, sèvi ak fèmen lari opsyon nan kont kondisyonèl ranplir kont ou. Ou pral bezwen ID konpayi ou ak nimewo ID taks.

5
Resevwa pèmi ou.

Yon fwa ou te soumèt peman ou, Depatman Streets ap voye ba ou yon imèl ak yon lyen pou jwenn aksè nan pèmi ou.

Si ou pa kapab oswa ou pa te resevwa imèl la, ou ka jwenn aksè nan pèmi an anba tab la apwobasyon sou kont sou entènèt ou an.

Ranbousman yo

Si ou te peye fakti ou, men ou pa t resevwa pèmi a nan tan oswa yon moun ki estasyone nan zòn ou an, ou ka soumèt yon fòm petisyon ranbousman.

Chay prèv la se sou ou epi sèlman demann ki te demontre yon klè ki pa itilize pèmi a pral apwouve.

Top