Ale nan kontni prensipal la

Lekòl travèse gad pwogram

Pwomouvwa sekirite Philadelphia elèv menm jan yo mache pou yo ak nan lekòl.

Osijè de

Lapli oswa klere, travèse gad ankouraje sekirite elèv yo ap mache pou ale ak pou soti nan lekòl la. Yo kontribye pou siksè Philadelphia elèv e yo enpòtan pou kominote lekòl yo.

Lekòl k ap sèvi klas K-5 kapab mande pou travèse gad pou entèseksyon nan lespas de blòk nan lekòl la. Anplwaye pou gad travèse lekòl la pran plas pandan tout ane a.

Pou bay fidbak pozitif sou katye ou travèse gad palè oswa rapòte absans oswa lòt enkyetid, rele 311.

Konekte

Imèl Lekòl travèse gad inite w la
cgstreets@phila.gov
Telefòn: (215) 988-8063

Enterese nan vin tounen yon gad travèse?

Nou ap kounye a aksepte aplikasyon yo.

Gad Crossing yo asiyen ki baze sou distri lapolis katye yo. Si ou vle yo dwe yon gad palè travèse, men ou pa konnen ki distri lapolis w ap viv nan, sèvi ak kat jeyografik Vil la jwenn distri lapolis ou.

Eksplore pozisyon louvri
Top