Theo Sắc Lệnh được ký vào 29 Tháng Tư, 2020, các dự án xây dựng đã được tạm dừng bởi Lệnh Ở Nhà và Hoạt động Kinh doanh ngày 22 Tháng Ba của thành phố sẽ được phép mở lại vào Thứ Sáu, 1 Tháng Năm, với một số ngoại lệ. Sắc Lệnh này yêu cầu tất cả các địa điểm công trường đang hoạt động phải tuân thủ các hạn chế chặt chẽ để hạn chế sự lây lan của COVID-19.

Các dự án được phép mở lại

Hiện tại, quyết định cho phép bắt đầu hoạt động lại chỉ áp dụng cho các dự án có giấy phép xây dựng hoặc phá dỡ được cấp vào hoặc trước ngày 20 tháng 3 năm 2020. Ở thời điểm hiện tại, không có cơ sở nào được phép hoạt động theo các giấy phép được cấp sau ngày 20 tháng 3 năm 2020, ngoại trừ các cơ sở chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng của Thành phố đã được phê duyệt, các cơ sở“đảm bảo an toàn” để giải quyết những vi phạm gây nguy hiểm hoặc không an toàn sắp xảy ra, và công tác khẩn cấp.

Những nhà thầu có thắc mắc về việc liệu dự án thi công xây dựng của họ có thể tiếp tục hoặc bắt đầu hoạt động hay không cần liên hệ với Sở Cấp Phép và Thanh Tra (Licenses and Inspections, L&I).

Công việc bị cấm

Ngoài ra, không điều nào sau đây có thể được thực hiện tại thời điểm này:

 • Gia cố móng và các dự án yêu cầu gia cố móng
 • Đập bỏ cấu trúc gắn liền
 • Các dự án yêu cầu sự hỗ trợ của một bức tường ngăn
 • Công trình không khẩn cấp tại các tòa nhà dân cư hiện có một hoặc hai gia đình đang sinh sống hoặc sinh sống tạm thời
 • Công trình không khẩn cấp tại các đơn vị nhà ở và khu vực sử dụng chung của các tòa nhà dân cư có nhiều hộ gia đình

Công việc và giấy phép cho dự án khẩn cấp và “thi công để đảm bảo an toàn”

 • Nếu cần thi công khẩn cấp, nhà thầu phải làm đơn xin giấy phép trực tuyến trong vòng 3 ngày kể từ khi thực hiện công việc.
 • Cấm đi chào hàng tận nhà đối với công việc khẩn cấp.
 • “Thi công để đảm bảo an toàn” giải quyết một tình trạng vi phạm nguy hiểm hay không an toàn hiện hữu, có thể được thực hiện với một giấy phép “thi công để đảm bảo an toàn”.

Chuẩn bị bắt đầu xây dựng lại

Như thường lệ, quý vị phải có tất cả các giấy phép theo yêu cầu, mọi người làm việc ở hiện trường với tư cách nhà thầu phải có giấy phép, và quý vị phải tuân theo các yêu cầu về tập huấn và hành xử.

Nếu quý vị đã được cấp Giấy Phép Xây Dựng trước ngày 20 tháng 3 và vẫn chưa bắt đầu khởi công, hãy gọi tới hệ thống điện thoại (IVR) tự động  của L&I  theo số (215) 255-4040 để xếp lịch thanh tra ban đầu. Tất cả các cuộc thanh tra khác cũng cần được lên lịch bằng cách gọi tới hệ thống điện thoại tự động.

Viên chức An toàn Đại dịch

Quý vị phải chỉ định một Viên chức An toàn Đại dịch cho mỗi công trường đang thi công.

 • Viên chức này phải có mặt ở hiện trường bất cứ khi nào đang diễn ra thi công.
 • Cán Bộ này phải được cấp chứng chỉ đào tạo tại cơ sở làm việc trong đại dịch COVID-19 bằng cách hoàn thành một trong các khóa học sau. Chứng chỉ đào tạo phải được dán/treo tại công trường cùng với giấy phép của quý vị.
 • Quản lý An toàn Công trường của quý vị cũng có thể giữ vai trò Viên chức An toàn Đại dịch.

Kế hoạch an toàn COVID-19

Quý vị phải có kế hoạch an toàn COVID-19 bằng văn bản cho mỗi công trường đang thi công.

 • Kế hoạch phải có các quy trình để tuân theo trong trường hợp công trường của quý vị có một người có thể đã mắc COVID-19, bao gồm việc xác định và cách ly bất cứ nhân viên nào đã bị phơi nhiễm.
 • Kế hoạch phải có nội dung làm thế nào để công trường tuân thủ tất cả các lệnh và hướng dẫn của Thành phố và Tiểu bang, bao gồm nhưng không chỉ gồm yêu cầu trong bài này.
 • Một bản sao kế hoạch phải được lưu tại công trường và cho những thẩm định viên xem khi họ yêu cầu.
 • Nếu có thể, quý vị phải đảm bảo các nhân viên đi riêng tới công trường.

Các yêu cầu ở công trường

Số công nhân

 • Nếu quý vị xây dựng một đơn vị nhà ở một hoặc hai hộ gia đình, quý vị có thể bố trí tối đa bốn công nhân cho mỗi đơn vị tại công trường trong toàn bộ diện tích đất thi công.
 • Nếu quý vị thi công nhà đa hộ hay công trình thương mại, quý vị có thể có tối đa bốn nhân viên tại hiện trường nếu công trường có diện tích dưới 2,000 square feet. Với mỗi 500 square feet vượt quá 2,000, quý vị có thể có thêm một nhân viên tại hiện trường.

Công tác thi công tại các khu dân cư một và hai hộ gia đình sẽ bị hạn chế vào các ngày trong tuần, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

 • Công tác thi công xây dựng nhà ở một hoặc hai hộ gia đình chỉ có thể được thực hiện từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và chỉ trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
 • Không được phép thi công xây dựng các khu dân cư một hoặc hai hộ gia đình vào Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, trước 7 giờ sáng hoặc sau 5 giờ chiều, trừ trường hợp khẩn cấp.

Các yêu cầu bổ sung

Quý vị phải:

 • Yêu cầu công nhân đeo khẩu trang mọi lúc khi ở công trường.
 • Yêu cầu giãn cách xã hội 6 feet trở lên giữa các công nhân khi họ làm việc và khi họ nghỉ giải lao.
 • Cung cấp cho mọi nhân viên nơi rửa tay, dung dịch rửa tay, và khăn lau khử trùng.
 • Xếp lịch rửa tay thường xuyên.
 • Hạn chế chia sẻ công cụ giữa các công nhân.
 • Làm sạch và tẩy trùng các khu vực và dụng cụ thường xuyên chạm vào.

Khiếu nại

COVID-19 là bệnh gây chết người và rất dễ lây, và bắt buộc phải tuân thủ chặt chẽ các hạn chế hiện hành để ngăn chặn sự lây lan. Thị trưởng Kenney tự tin rằng mọi người tham gia sẽ cảnh giác và tuân thủ chặt chẽ các quy trình và thủ tục an toàn khi mở lại các dự án xây dựng.

Nếu công chúng quan sát thấy các điều kiện không tuân thủ, họ nên báo cáo các vi phạm này như sau:

 • Công việc thực hiện vào cuối tuần cần được báo cáo cho L&I qua email weekendworkLI@phila.gov. Địa chỉ email này sẽ được kích hoạt vào Thứ Sáu, 1 Tháng Năm.
 • Như thường lệ, gọi 911 trong tình huống khẩn cấp.
 • Tất cả các khiếu nại khác cần gọi 311.