Chuyển đến nội dung chính

Chương trình kiểm soát bệnh lao

Làm việc để ngăn chặn sự lây lan của bệnh lao ở Philadelphia và chăm sóc cho bệnh nhân mắc bệnh lao.

Về

Bộ Y tế Công cộng làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bệnh viện và phòng thí nghiệm để xác định những người ở Philadelphia bị nghi ngờ hoặc xác nhận bệnh lao (TB). Điều này bao gồm những người có thể đã tiếp xúc với bệnh lao, cũng như những người bị nhiễm trùng tiềm ẩn và có nguy cơ mắc bệnh cao.

Chương trình kiểm soát bệnh lao giúp mọi người được xét nghiệm lao và được điều trị thích hợp, chẳng hạn như liệu pháp quan sát trực tiếp (DOT). Bệnh nhân cũng đủ điều kiện cho các dịch vụ quản lý trường hợp. Một người quản lý trường hợp có thể:

  • Trợ giúp bệnh nhân tìm và truy cập các dịch vụ có sẵn.
  • Nhận và giao thuốc miễn phí cho bệnh nhân.
  • Sắp xếp xét nghiệm và điều trị cho những người đã tiếp xúc với bệnh nhân.

Các dịch vụ khác bao gồm đánh giá y tế, xét nghiệm tuberculin, cảm ứng đờm, sàng lọc HIV và sàng lọc các tác dụng phụ có thể xảy ra khi dùng thuốc trị lao. Tất cả các dịch vụ và thuốc đều miễn phí.

Trong mọi trường hợp, Chương trình Kiểm soát Lao duy trì tính bảo mật của bệnh nhân.

Kết nối

ĐịA Chỉ
Trung tâm tưởng niệm Lawrence F. Flick
1930 S. Broad St.
Philadelphia, PA 19145
Điện thoại: (215) 685-6873

Báo cáo và giám sát bệnh lao

Bệnh lao là một tình trạng đáng chú ý ở Philadelphia. Chương trình Kiểm soát Lao tiến hành giám sát bệnh cho cả nhiễm lao và bệnh lao thông qua điều tra tiếp xúc các trường hợp nhiễm trùng và điều tra trường hợp nguồn.

Tất cả các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh lao phải được báo cáo cho Chương trình Kiểm soát Lao trong vòng 24 giờ. Báo cáo các trường hợp bằng cách gọi (215) 685-6873 trong giờ làm việc hoặc hoàn thành và gửi fax biểu mẫu báo cáo lao tới (215) 685-6477.

 

Đầu trang