Chuyển đến nội dung chính

Giấy phép Navigator


Một dự án SmartCityPHL

Giới thiệu

Thành phố đang thí điểm một công cụ mới để làm cho thông tin cho phép có thể truy cập cập, tiếp cận hơn. Permit Navigator sẽ giúp cư dân:

 • Tìm hiểu những loại giấy phép họ cần cho một số mục đích sử dụng dân cư và thương mại.
 • Xác định chi phí giấy phép gần đúng.
 • Tìm thông tin liên quan trên phila.gov, chẳng hạn như quy trình nộp đơn xin giấy phép và các chi tiết khác.

Dự án thí điểm này sẽ giảm bớt các rào cản và giúp cư dân điều hướng hệ thống cấp phép hiện có hiệu quả hơn. Nó sẽ không thay thế các quy trình hiện tại của Thành phố.

Cư dân và chủ doanh nghiệp có thể gửi phản hồi về bộ điều hướng đến SmartCityPHL@phila.gov.

Kết nối

E-mail SmartCityPHL@phila.gov
Social

Project scope

For this pilot, the navigator will support a limited number of residential and business use cases.

Residential use cases

The navigator includes permits for renovations to established one- or two-family residences.

At this time, it doesn't include permits related to:

 • New construction.
 • Mixed-use buildings.
 • Buildings with more than two units, including individual units in a condominium.

Business use cases

The navigator includes permits and licenses needed to open or expand a storefront business. This type of business includes:

 • Offices (such as those for medical, dental, or health group practitioners).
 • Retail sales (such as groceries, apparel, building supplies, etc.)
 • Commercial services (such as entertainment businesses, restaurants, financial services, etc.)
 • Public, civic, and institutional use (such as child or adult care centers).

You can view a full list of the available business use cases in the navigator.

Ready to try the Permit Navigator?

The tool will gather information about your project and provide a summary of the required permits, their cost, and links to related content.

Partners

 • Department of Commerce
 • Department of Licenses and Inspections
 • Department of Planning and Development
 • Department of Public Health
 • Department of Streets

Top