Ale nan kontni prensipal

Pèmi Navigator


Yon pwojè SmartCityPHL

Osijè de

Vil la ap Pilotage yon nouvo zouti pou fè enfòmasyon ki pèmèt plis aksesib. Navigator Pèmi an ap ede rezidan yo:

 • Chache konnen ki kalite pèmi yo bezwen pou sèten itilizasyon rezidansyèl ak komèsyal yo.
 • Detèmine depans sa yo pèmi apwoksimatif.
 • Jwenn enfòmasyon ki gen rapò sou phila.gov, tankou pwosesis aplikasyon yon pèmi a ak lòt detay.

Pwojè pilòt sa a ap diminye baryè epi ede rezidan yo navige sistèm pèmi ki deja egziste a pi plis efikasite. Li pa pral ranplase pwosesis aktyèl Vil la.

Rezidan yo ak pwopriyetè biznis yo ka voye fidbak sou navigatè a SmartCityPHL@phila.gov.

Konekte

Imèl SmartCityPHL@phila.gov
Social

Project scope

For this pilot, the navigator will support a limited number of residential and business use cases.

Residential use cases

The navigator includes permits for renovations to established one- or two-family residences.

At this time, it doesn't include permits related to:

 • New construction.
 • Mixed-use buildings.
 • Buildings with more than two units, including individual units in a condominium.

Business use cases

The navigator includes permits and licenses needed to open or expand a storefront business. This type of business includes:

 • Offices (such as those for medical, dental, or health group practitioners).
 • Retail sales (such as groceries, apparel, building supplies, etc.)
 • Commercial services (such as entertainment businesses, restaurants, financial services, etc.)
 • Public, civic, and institutional use (such as child or adult care centers).

You can view a full list of the available business use cases in the navigator.

Ready to try the Permit Navigator?

The tool will gather information about your project and provide a summary of the required permits, their cost, and links to related content.

Partners

 • Department of Commerce
 • Department of Licenses and Inspections
 • Department of Planning and Development
 • Department of Public Health
 • Department of Streets

Top