Chuyển đến nội dung chính

Chương trình việc làm chất lượng

Đầu tư vào các doanh nghiệp tạo ra việc làm mới với mức lương đủ sống và phúc lợi bảo hiểm y tế cho cư dân Philadelphia.

Giới thiệu

Chương trình Việc làm Chất lượng (QJP) đầu tư vào các doanh nghiệp đủ điều kiện thuê cư dân Philadelphia cho các công việc mới, toàn thời gian trả lương duy trì gia đình.

Một công việc chất lượng:

 • Nằm ở Philadelphia và được cung cấp cho cư dân của nó.
 • Là một vị trí toàn thời gian, cố định.
 • Trả một mức lương đủ sống.
 • Cung cấp bảo hiểm y tế và thời gian nghỉ có trả lương.

Các doanh nghiệp đủ điều kiện có thể nhận được khoản trợ cấp 5.000 đô la cho mỗi công việc mới được tạo và tổng cộng lên đến 125.000 đô la, sau khi đáp ứng các yêu cầu hiệu suất nhất định. Các ứng dụng mới được chấp nhận trên cơ sở luân phiên, bao gồm cả từ những người nhận tài trợ trước đây.

Chương trình Việc làm Chất lượng là một chương trình thí điểm của Bộ Thương mại.

Kết nối

ĐịA Chỉ
Chương trình việc làm chất lượng
1515 Arch St., Tầng 12
Philadelphia, PA 19102
E-mail qualityjobs@phila.gov

Đủ điều kiện

Mức lương tối thiểu Philadelphia được điều chỉnh hàng năm và được đặt ở mức 15.71 đô la mỗi giờ cho đến tháng 6 năm 2024.

Để đủ điều kiện nhận tài trợ, các công việc mới được tạo ra như một phần của Chương trình Việc làm Chất lượng phải:

 • Được đặt tại Philadelphia và cung cấp cho cư dân Philadelphia.
 • Trả mức lương tối thiểu theo giờ được xác định bởi Tiêu chuẩn Lương tối thiểu Philadelphia.
 • Là các vị trí toàn thời gian, cố định làm việc ít nhất 30 giờ mỗi tuần hoặc 1.500 giờ mỗi năm.

Ngoài ra, người thuê lao động phải:

 • Đã hoạt động được ít nhất một năm.
 • Có tài khoản thuế doanh nghiệp và nộp Thuế Thu nhập & Biên lai Kinh doanh (BIRT).
 • Cung cấp thời gian nghỉ có lương cho tất cả nhân viên có trụ sở tại Philadelphia (ít nhất một giờ nghỉ ốm có lương cho mỗi 40 giờ làm việc).
 • Cung cấp bảo hiểm y tế cho tất cả nhân viên có trụ sở tại Philadelphia, bằng cách:
  • tài trợ bảo hiểm y tế cho nhân viên của họ bằng cách chi trả ít nhất 50% chi phí; hoặc
  • tạo điều kiện cho nhân viên của họ truy cập, tiếp cận bảo hiểm y tế (ví dụ: bằng cách cung cấp một khoản trợ cấp để mua bảo hiểm).

Các doanh nghiệp tại nhà và các tổ chức phi lợi nhuận không đủ điều kiện tham gia Chương trình Việc làm Chất lượng.

Quy trình

Áp dụng cho chương trình

Để bắt đầu quá trình đăng ký, hãy gửi mẫu yêu cầu trực tuyến. Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện, người quản lý chương trình sẽ gửi cho bạn đơn đăng ký chương trình đầy đủ.

Đừng bắt đầu tuyển dụng trước khi đơn xin đầy đủ của bạn được chấp thuận. Các vị trí mới được lấp đầy trước khi đơn xin của bạn được chấp thuận sẽ không đủ điều kiện nhận tài trợ.

Đăng ký lại để có thêm tài trợ

Các doanh nghiệp hoàn thành chương trình thành công và nhận được một khoản trợ cấp có thể nộp đơn xin thêm tài trợ để tạo ra việc làm chất lượng mới.

Bạn chỉ có thể bắt đầu tuyển dụng khi đơn xin chương trình mới của bạn được chấp thuận. Các vị trí được điền trước khi đơn xin mới của bạn được phê duyệt sẽ không đủ điều kiện nhận tài trợ.

Ứng viên được chấp nhận

Để tham gia vào chương trình và nhận tài trợ, bạn phải cam kết phát triển lực lượng lao động của mình dựa trên số lượng nhân viên toàn thời gian hiện tại của bạn:

 • Hơn 25 nhân viên toàn thời gian: thuê ít nhất năm nhân viên toàn thời gian mới.
 • Ít hơn 25 nhân viên toàn thời gian: tăng lực lượng lao động toàn thời gian lên 20% (ví dụ: một công ty có năm nhân viên toàn thời gian phải tạo ra một công việc toàn thời gian mới.)

Bạn cũng phải gửi báo cáo hiệu suất 30 ngày sau khi vị trí đề xuất cuối cùng được lấp đầy. Bạn sẽ có tối đa một năm sau khi được chấp nhận vào chương trình để làm điều này. Những người tham gia sẽ nhận được khoản thanh toán tài trợ của họ sau khi báo cáo được gửi, xem xét và phê duyệt.

Bắt đầu quá trình đăng ký

Nếu bạn đủ điều kiện và quan tâm đến việc đăng ký Chương trình Việc làm Chất lượng, hãy hoàn thành mẫu yêu cầu trực tuyến.

Đầu trang