Chuyển đến nội dung chính

Lực lượng đặc nhiệm bảo vệ tài chính người tiêu dùng Philadelphia

Phối hợp các nỗ lực thực thi, tiếp cận cộng đồng và lập pháp giữa các bên liên quan bảo vệ tài chính người tiêu dùng.

Giới thiệu

Năm 2022, Thị trưởng Kenney đã ký S ắc lệnh hành pháp 3—22. Lệnh hành pháp này đã tạo ra Lực lượng Đặc nhiệm Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng Philadelphia. Lực lượng đặc nhiệm là kết quả của ý kiến đóng góp từ các nhà lãnh đạo Thành phố và các bên liên quan trong cộng đồng, những người đã xác định sự cần thiết phải phối hợp nỗ lực của các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng ở Philadelphia.

Lực lượng đặc nhiệm sẽ:

 • Làm việc cùng nhau để cải thiện việc thực thi luật bảo vệ tài chính của người tiêu dùng.
 • Phối hợp tiếp cận cộng đồng về các mối đe dọa tài chính của người tiêu dùng. Các mối đe dọa tiềm ẩn bao gồm các sản phẩm và thực tiễn không công bằng, phân biệt đối xử, săn mồi và gian lận.
 • Đưa ra các khuyến nghị, khi cần thiết, cho các luật và quy định bảo vệ tài chính người tiêu dùng mới.

Sau ba năm làm việc phối hợp (2022—2025), lực lượng đặc nhiệm sẽ đưa ra một báo cáo đánh giá tiến độ và khuyến nghị.

Kết nối

E-mail consumer.protection@phila.gov

Quy trình

1
Gặp gỡ như một nhóm

Lực lượng đặc nhiệm họp ít nhất mỗi tháng một lần. Các tiểu ban hoặc các cuộc họp đặc biệt có thể được thành lập khi cần thiết.

2
Đánh giá các mối đe dọa

Lực lượng đặc nhiệm đánh giá các mối đe dọa của người tiêu dùng có ý nghĩa nhất đối với người dân Philadelphia. Sau đó, nó phối hợp tiếp cận và đề xuất thực thi và các quy định để giảm tác hại do những mối đe dọa đó gây ra.

Lực lượng đặc nhiệm kết hợp đánh giá công bằng vào chương trình nghị sự của mình để đảm bảo rằng họ nhận thức được các mối đe dọa có tác động không cân xứng dựa trên:

 • Cuộc đua
 • Giới tính.
 • Xu hướng tình dục hoặc bản sắc.
 • Tuổi.
 • Tôn giáo.
 • Tình trạng gia đình.
 • Khuyết tật.
 • Trình độ tiếng Anh.
 • Trình độ học vấn.
3
Tham gia vào cộng đồng

Lực lượng đặc nhiệm đang thiết kế một kế hoạch tham gia cộng đồng để công việc và giải pháp của họ được thông báo bởi những cư dân đang đối mặt với các mối đe dọa của người tiêu dùng.

Lãnh đạo

Tên Chức danh E-mail
Jaqueline Dunn Thủ Quỹ Thành phố jacqueline.dunn @phila .gov
Diana Cortes Luật sư thành phố diana.cortes @phila .gov
Orlando Rendon
Văn phòng Giám đốc Điều hành về Trao quyền và Cơ hội cho Cộng đồng
orlando .rendon @phila .gov

Đối tác

 • Dịch vụ pháp lý cộng đồng
 • Trợ giúp pháp lý Philadelphia
 • Irv Ackelsberg
 • Trung tâm SeniorLaw
 • Clarifi
 • Văn phòng Biện lý Quận Philadelphia
 • Văn phòng Tổng chưởng lý Pennsylvania
 • Văn phòng Thị trưởng
Lên trên