Chuyển đến nội dung chính

Làm sạch đường phố cơ khí

Dòng thời gian của chương trình Mechanical Street Cleaning

2023

Sở Đường phố tổ chức chương trình Vệ sinh Đường phố Cơ khí giai đoạn 3. Chương trình phục vụ 14 khu vực lân cận trong giai đoạn này, với kế hoạch mở rộng sang sáu khu vực bổ sung vào năm 2024.

2022

Sở Đường phố mở rộng thí điểm Làm sạch Đường Cơ khí giai đoạn 2 đến 14 khu phố.

2021

Thị trưởng Jim Kenney cam kết chi 62 triệu đô la trong 5 năm cho việc dọn dẹp đường phố. Với những khoản tiền này, Sở Đường phố tổ chức thí điểm Làm sạch Đường phố Cơ khí giai đoạn 2 tại sáu khu phố.

2019

Bộ Đường phố tổ chức thí điểm Làm sạch Đường phố Cơ khí giai đoạn 1 tại sáu khu phố.

Đầu trang