Chuyển đến nội dung chính

Thêm và quản lý khách hàng với tư cách là chuyên gia thuế của bên thứ ba

Các tài liệu dưới đây chứa hướng dẫn từng bước cho các chuyên gia thuế bên thứ ba sử dụng Trung tâm Thuế Philadelphia. Sử dụng các hướng dẫn để:

  • Bắt đầu sử dụng hệ thống.
  • Yêu cầu quyền truy cập, tiếp cận tài khoản từ những người đóng thuế hiện có.
  • Thêm khách hàng là người đóng thuế mới ở Philadelphia.

Khi quý vị yêu cầu truy cập, tiếp cận tài khoản của người đóng thuế hiện tại hoặc mới, quy trình xác minh bao gồm việc gửi thư thực qua đường bưu điện. Bức thư đi đến địa chỉ gửi thư của khách hàng của bạn. Bạn có thể mất một tuần hoặc hơn để hoàn thành thiết lập ban đầu, nhưng điều này cho phép chúng tôi bảo vệ thuế và thông tin cá nhân.

Tải các tài liệu này xuống thiết bị của bạn hoặc in chúng để dễ dàng tham khảo.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đăng nhập với tư cách là bên thứ ba và yêu cầu quyền truy cập tài khoản PDF Hướng dẫn về cách đăng nhập vào Trung tâm Thuế Philadelphia nếu bạn là chuyên gia thuế của bên thứ ba và cách yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản thuế từ khách hàng hiện tại của bạn. Tháng Mười Hai 14, 2021
Thêm khách hàng là người đóng thuế mới ở Philadelphia PDF Hướng dẫn về cách thêm khách hàng là người đóng thuế mới ở Philadelphia nếu bạn là chuyên gia thuế của bên thứ ba. Tháng Mười Hai 14, 2021
Đầu trang