Chuyển đến nội dung chính

Trung tâm Thuế Philadelphia: Bộ công cụ truyền thông xã hội

Tài liệu dưới đây bao gồm các thông điệp chính về Trung tâm Thuế Philadelphia và nhiều liên kết để tìm thêm thông tin. Các phòng ban thành phố, tổ chức đối tác và các nhóm dựa vào cộng đồng có thể chia sẻ những thông điệp này trên các kênh truyền thông xã hội của họ.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Bộ công cụ truyền thông xã hội PTC PDF Các tổ chức cộng đồng và các cơ quan đối tác có thể sử dụng những thông điệp này để giúp giáo dục công chúng về Trung tâm Thuế Philadelphia. Tháng Mười 14, 2021
Bộ công cụ truyền thông xã hội PTC - PDF tiếng Tây Ban Nha Organizaciones sociales y otros grupos comunitarios pueden utilizar estos mensajes para educar al público sobre el Philadelphia Tax Center. Tháng Mười 19, 2021
Lên trên