Chuyển đến nội dung chính

Quy định Jump Start bền vững

XIN LƯU Ý: Khởi đầu Bền vững chỉ dành cho những người đóng thuế đã nhận được số tài khoản Thành phố trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Người đóng thuế yêu cầu tài khoản thuế Thành phố mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 trở đi không đủ điều kiện để đăng ký chương trình này.

Các quy định này xác định tính đủ điều kiện và các yêu cầu của chương trình tín dụng thuế Sustainable Jump Start.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Quy định Jump Start bền vững PDF Các quy định cho chương trình tín dụng thuế Sustainable Jump Start, bao gồm các yêu cầu về tính đủ điều kiện và các lợi ích tài chính liên quan. Tháng Ba 14, 2018
Đầu trang