Chuyển đến nội dung chính

Các tuyến đường an toàn Bài học an toàn cho người đi bộ Philly (K-5)

Safe Routes Philly (SRP) là chương trình giáo dục an toàn cho người đi bộ và xe đạp dành cho thanh thiếu niên của Philadelphia. Nó cung cấp các tài nguyên về an toàn giao thông cho học sinh, phụ huynh/người chăm sóc và nhà giáo dục.

Các bài học an toàn cho người đi bộ sau đây được thiết kế cho học sinh tiểu học và người hướng dẫn của họ.

Đầu trang