Ale nan kontni prensipal la

Wout Safe Philly pyeton leson sekirite (K-5)

Wout Safe Philly (SRP) se bisiklèt jèn Philadelphia a ak pwogram edikasyon sekirite pyeton. Li ofri resous sou sekirite transpò pou elèv, paran/moun kap bay swen, ak edikatè yo.

Leson sekirite pyeton sa yo fèt pou elèv lekòl elemantè yo ak enstriktè yo.

Top