Chuyển đến nội dung chính

Thông tin kéo luân phiên cho các doanh nghiệp kéo xe

Thành phố Philadelphia đã ký hợp đồng với AutoReturn để quản lý các chức năng điều phối và hành chính của hệ thống kéo luân phiên. Hệ thống AutoReturn hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm ở các khu vực phía nam của thành phố và sẽ được áp dụng cho tất cả sáu sư đoàn cảnh sát trên toàn thành phố trong những tháng tới. Đại diện từ AutoReturn sẽ liên hệ với các công ty kéo xe tham gia trước khi những thay đổi mới có hiệu lực trong mỗi bộ phận cảnh sát.

Chương trình kéo xe luân phiên của Philadelphia đảm bảo có các hoạt động kéo xe an toàn, công bằng trong thành phố. Chương trình kéo quay được ủy quyền bởi Bộ luật Philadelphia. Đ@@ uổi theo xác tàu và mời gọi doanh nghiệp kéo xe từ các cảnh tai nạn mà không có công văn thích hợp là bất hợp pháp ở Thành phố Philadelphia. Các tài liệu dưới đây cung cấp thêm thông tin về chương trình kéo quay.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Thư xin việc cho tháp PDF Tìm hiểu về chương trình kéo quay và AutoReturn, nhà cung cấp quản lý chương trình. 29 Tháng Ba, 2018
Câu hỏi thường gặp về kéo quay cho tháp PDF Câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp của tháp về chương trình kéo luân phiên của Philadelphia. 29 Tháng Ba, 2018
Thông báo thu phí hàng năm PDF Thông báo rằng Thành phố Philadelphia sẽ thu phí hàng năm $150 từ các công ty kéo xe hiện đang tham gia chương trình kéo xe luân phiên vào ngày 1 tháng 5 năm 2019. 3 Tháng Tư, 2019
Đầu trang