Chuyển đến nội dung chính

Tài nguyên cho cha mẹ nuôi

Thông tin về các nguồn lực có sẵn cho các bậc cha mẹ đã nhận nuôi một đứa trẻ từ chăm sóc nuôi dưỡng ở Pennsylvania.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tài nguyên Sổ tay Phụ huynh PDF Hướng dẫn cho cả cha mẹ nuôi và họ hàng mới và có kinh nghiệm. Tháng Mười Hai 22, 2020
T ờ rơi lưu trữ thuốc an toàn PDF Trong nỗ lực chấm dứt tình trạng trẻ em vô tình nuốt phải ma túy, Thành phố kêu gọi cha mẹ/người giám hộ giữ opioid và tất cả các loại thuốc bị khóa và xa tầm tay trẻ em. Tháng Mười Một 12, 2020
T ờ mẹo bảo quản thuốc an toàn PDF Hướng dẫn cho những người làm việc với người lớn dùng thuốc theo quy định hoặc thuốc bất hợp pháp. Tháng Mười Một 12, 2020
Thăm viếng trong cuộc khủng hoảng COVID PDF Do đại dịch COVID 19, Ủy viên DHS Philadelphia Kimberly Ali đã ban hành các chỉ thị sau đây vì chúng liên quan đến việc thăm viếng và tiếp xúc trực tiếp giữa nhân viên, trẻ em và gia đình. Tháng Ba 31, 2020
Dịch vụ sau vĩnh viễn của Mạng lưới Nhận con nuôi trên toàn tiểu bang PDF Một cuốn sách nhỏ về các tài nguyên có sẵn cho các bậc cha mẹ đã nhận nuôi một đứa trẻ từ SWAN. Tháng Hai 12, 2018
Đầu trang