Chuyển đến nội dung chính

Đạo luật tiếp cận của người thuê nhà: Hướng dẫn sàng lọc người thuê

Đạo luật Tiếp cận Người thuê nhà hỗ trợ việc truy cập công bằng vào nhà ở bằng cách tạo ra các tiêu chí sàng lọc thống nhất cho lịch sử tiền thuê và tín dụng của người nộp đơn. Chủ nhà nên tuân theo các hướng dẫn này khi họ sàng lọc những người thuê nhà tiềm năng.

Luật đầy đủ xuất hiện trong Phần 9-1108 (3) và (4) và Mục 9-810 của Bộ luật Philadelphia. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Ủy ban Quan hệ Con người Philadelphia hoặc Ủy ban Nhà ở Công bằng.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đạo luật tiếp cận của người thuê nhà: Hướng dẫn sàng lọc người thuê nhà PDF Đạo luật Tiếp cận Người thuê nhà đã tạo ra các tiêu chí sàng lọc thống nhất cho lịch sử tiền thuê và tín dụng của người nộp đơn. Những hướng dẫn này sẽ giúp chủ nhà và người thuê nhà tuân thủ các quy định. Tháng Mười 13, 2021
Lên trên